МЕТОДИ НА ПЛАЌАЊЕ

Сите плаќања се вршат жирално и по банкарски пат.
Откако сте ја направиле нарачката и сте ја потврдиле, наведената сума се плаќа во рок од 72 часа. После овој рок сите неплатени нарачки автоматски се бришат.
Со цел да се забрза процесот, пратете потврда за извршено плаќање на contact@opshop.mk.
Производите се испорачуваат веднаш по плаќањето.