VS_Ackuretta_Icon

ИНТРАОРАЛНИ И ЕНДО ПРОДОЛЖЕТОЦИ ЗА АПЛИКАТОРНИ МЕШАЛКИ

2,000 ден3,500 ден без ДДВ

АПЛИКАТОРНИ МЕШАЛКИ

3,000 ден3,500 ден без ДДВ

Кади за дезинфекција на инструменти

1,550 ден6,550 ден без ДДВ

ДОКТОРСКИ СЕТ

550 ден без ДДВ

TRITON PLUS (Стоматолошки стол)

725,000 ден без ДДВ

SYMPRESS

69,000 ден без ДДВ

SWIFT CART MAX EDITION (Подвижна работна маса)

19,500 ден без ДДВ

MG3 GOLD

920 ден без ДДВ

MG3 BLUE

920 ден без ДДВ

Карбидна фреза C416

1,100 ден без ДДВ

Дијамантско сврдло за полирање ZIR9868

1,300 ден без ДДВ

Синтер дијамант M941

3,400 ден без ДДВ