VS_Vatech_Icon

Green X / 12 SP

Vatech A9

2,325,000 ден без ДДВ

Green X / 16×15 SP

3,740,000 ден без ДДВ

PaX-i3D Smart SP

2,257,000 ден без ДДВ

Green 16 / 16×9 SP

3,137,200 ден без ДДВ

Green 18 / 18×10 SP

3,416,200 ден без ДДВ

PaX-i3D Green 17×15 SP

4,377,200 ден без ДДВ

Green 21 / 21×19

5,344,400 ден без ДДВ

EzSensor HD

179,800 ден без ДДВ

EzSensor Classic

166,860 ден без ДДВ

EzRay Air Portable

189,100 ден без ДДВ

EzRay Air Wall

179,450 ден без ДДВ