VS_Neodent_Icon

TRITON PLUS (Стоматолошки стол)

725,000 ден без ДДВ

TRITON (Стоматолошки стол)

545,000 ден без ДДВ

TRITON PLUS (Стоматолошки стол)

725,000 ден без ДДВ

TRITON DUO (Стоматолошки стол)

657,000 ден без ДДВ

EPOS SADDLE STOOL (Стоматолошко столче)

30,500 ден без ДДВ

DENTIST’S STOOL (Стоматолошко столче со помагало за ‘рбетот)

24,000 ден без ДДВ

SWIFT CART MAX EDITION (Подвижна работна маса)

19,500 ден без ДДВ

CART BLACK AND WHITE (Подвижна работна маса)

15,500 ден без ДДВ