VS_Kettenbach_Icon

ИНТРАОРАЛНИ И ЕНДО ПРОДОЛЖЕТОЦИ ЗА АПЛИКАТОРНИ МЕШАЛКИ

2,000 ден3,500 ден без ДДВ

АПЛИКАТОРНИ МЕШАЛКИ

3,000 ден3,500 ден без ДДВ

SILGINAT (А-Силикон) Jumbo pack 2x380ml

4,100 ден без ДДВ

SILGINAT (А-Силикон) Regular set 6x50ml, 6mix. tips

2,800 ден без ДДВ

FUTAR FAST

2,400 ден без ДДВ

FUTAR EASY FAST

2,400 ден без ДДВ

FUTAR D

2,400 ден без ДДВ

FUTAR D SLOW

2,400 ден без ДДВ

FUTAR D FAST

2,400 ден без ДДВ

VISALYS TEMP

5,000 ден без ДДВ

VISALYS CORE

3,000 ден без ДДВ

VISALYS CEMCORE

7,400 ден без ДДВ