VS_Cortex_Icon

DYNAMIX ПРОМО

2,790 ден без ДДВ

Имплант драјвер

1,240 ден1,620 ден без ДДВ

Драјвер за протетски компоненти

2,260 ден без ДДВ

Маркер инструмент

4,450 ден без ДДВ

Мерач на растојание

950 ден без ДДВ

DYNAMIX дентален имплант – хексагон конекција

3,600 ден без ДДВ

Гингиваформер Широк (хексагон конекција)

810 ден без ДДВ

Гингиваформер (хексагон конекција)

810 ден без ДДВ

Трансфер за отпечатоци (затворена лажица)

1,370 ден без ДДВ

Трансфер за отпечатоци (затворена лажица – SNAP)

1,310 ден без ДДВ

Протетски абатмент (хексагон конекција)

1,000 ден1,740 ден без ДДВ

Протетски абатмент со стапалка (хексагон конекција)

2,170 ден без ДДВ